Casino Cezar

Hišni red

 1. Vstop v prostore igralnega salona je dovoljen osebam, ki so dopolnile 18 let starosti.
 2. Obiskovalec mora ob vstopu v igralni salon pokazati veljaven osebni dokument.
 3. Vstopnica, ki jo gost prejme ob vstopu je veljavna za tekoči dan in velja za večkratni vstop v prostore igralnega salona.
 4. Ob prvem vstopu se v evidenco vpišejo osebni podatki gosta in fotagrafira gosta.
 5. Osebni podatki obiskovalcev se obravnavajo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in se v igralnem salonu zbirajo le v namene evidentiranja vstopa.
 6. Obiskovalec se mora podrediti navodilom uslužbencev in tudi na njihovo zahtevo pokazati osebni dokument.
 7. Vodstvo igralnega salona ima možnost, da gostu omeji oziroma prepove vstop v Igralni salon.
 8. Vinjenim osebam vstop v Igralni salon ni dovoljen.
 9. Fotografiranje v igralnem salonu ni dovoljeno.
 10. V igralnem salonu se izvaja avdio-video nadzor.
 11. Valuta, v kateri posluje Igralni salon, je EUR.
 12. Vsi dobitki nad 10.000 evrov, se izplačajo v mesečnih obrokih po 10.000 evrov.
 13. Odstotek vračanja v Casino Cezar – igralni salon je večji od 90%.
 14. Vodstvo Igralnega salona ne odobrava nobenih posojil igralcem.
 15. Obiskovalci so se dolžni ob vstopu seznaniti s pravili iger in obiskov.
 16. Sestavni del pravil vedenja oziroma hišnega reda, so tudi pravila, navedena na hrbtni strani igralnega lističa.